anadolu medeniyetleri müzesi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Nerede – Hakkında

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara’nın Ulus İlçesi’nde, Ankara Kalesi’nin yanında tarihi Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han yapılarında kurulmuştur. Atatürk, Anadolu’dan toplanan tarihi eserlerin sergilenmek üzere toplatılmasını talep etmiş ve uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda b u iki tarihi binada toplanarak müze haline getirilmiştir. Bir yandan bedesten ve hanın onarımı yapılırken bir yandan da eserler yerleştirilmiştir. 1943 yılında da Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyarete açılmıştır. 1968 yılında müze yapımı tam olarak gerçekleştirilmiştir.

Günümüzde Kurşunlu Han müzenin idari binası olarak kullanılmakta Mahmut Paşa bedesteni ise sergi teşhir salonu olarak kullanılmaktadır. 1997 yılında Avrupa’da yılın müzesi olarak seçilen Anadolu medeniyetleri Müzesi’nin de sergilenen en eski eserler Paleolitik Çağ dönemine aittir. Müzede her çağ eserleri ayrı bölümlerde gruplandırılmış olarak sergilenmektedir.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi – Paleolitik Çağ Bölümü

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Paleolitik Çağ, kendi içinde dört bölüme ayrılmaktadır. Bunlar, Alt, Orta, Üst ve Epipaleolitik dönemlerdir. Anadolu medeniyetleri Müzesi’nin paleolitik çağ bölümünden kalma eserler dönem sırasına göre sergilenmektedir. Belli başlı paleolitik çağ kalıntıları, hayvan avlamada, bitki köklerini toplamada kullanılan taştan yaptıkları aletler, epipaleotik döneme ait silah olarak kullanılan küçük taş aletleri, çakmaktaşı, kuvars ve radyolaritten yantarak yaptıkları aletler sergilenmektedir.

Neolitik Çağ Bölümü

Bu bölümde kemik, çakmaktaşı ve obsidiyenden üretilen aletler, pişmiş topraktan ve taştan üretilen çanak, çömlek, kaplar, süs eşyaları, insan ve hayvan figürleri sergilenmektedir. Bu eserler Çatalhöyük ve Hacılar kazılarından çıkarılmıştır.

Müzede sergilenen ve Neolitik çağa ait en önemli eserlerden biri de Çatalhöyük’te bulunan ve dünyanın en eski şehir planı olduğu düşünülen duvar resmidir.

Kalkolitik Çağ Bölümü

MÖ 5.500-3.000 tarihleri arasında ki Kalkolitik Çağ, köyden kentleşmeye geçildiği dönemdir. Tarım ve hayvancılıktan üretime, dokumacılığa, seramik yapımı ve madencilik işçiliğine geçilmiştir. Anadolu medeniyetleri Müzesi’ nin bu bölümünde pişirilmiş kırmızı astarlı, perdahlı, geometrik desenli kaplar sergilenmektedir. Bunlar Hacılar kazısında bulunmuş eserlerdir. Ayrıca Canhasan’dan çıkarılan bakır asa taşı ile Alişar’dan çıkarılan taş ve metal mühürler serilenmektedir.

Erken Tunç Çağı Bölümü

MÖ 3000-1950 yıllarına ait Erken Tunç Çağı’na ait eserler bu bölümde sergilenmektedir. Başta Alacahöyük, Horoztepe, Eskiyapar, Karaoğlan, Ahlatlıbel, Beycesultan, Karataş-Semayük, Hasanoğlan kazılarından toplanan eserler ve Anadolu’nun farklı bölgelerinden gelen eserler sergilenmektedir.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Bu bölümde sergilenen belli başlı eserler,  Alacahöyük ve Horoztepe Kral Mezarları, Horoztepe ve Hasanoğlan heykelcikleri, Eskiyapar’ da tunç, altın, gümüş gibi madenlerden yapılmış dini törensel objeler, kolye, bilezik, taç kemer tokası, iğne gibi takılar, madeni kaplardır.

Asur Ticaret Kolonileri Bölümü

MÖ 2000 yıllarının başlarındaki dönemdir. 200 süren bu dönem ile Orta Tunç Çağı başlamıştır. Dönemin en önemli özelliği, ticaret için Anadolu’ya gelen Asurlular ile birlikte çivi yazısı da gelmiş ve böylece yazılı tarih başlamıştır.

Anadolu medeniyetleri Müzesi’nin bu bölümünde Kültepe, Acemhöyük, Alişar ve Boğazköy kazılarına ait olan kurşun tanrı –tanrıça figürinleri ve heykelcikler, pişmiş topraktan ve taştan yapılmış kaplar, mühürler, kozmetik kutuları, altın takılar, tunç aletler ve silahlar sergilenmektedir.

Bunlar dışında mutlaka görülmesi gereken Anadolu’nun en eski yazılı belgeleri olan Kültepe tabletleridir. Ayrıca, hayvan biçimli tören kapları, Kaniş Kralı Anitta’ya ait çivi yazılı tunç hançer, fildişi kutu müzenin önemli eserleridir.

Hitit Bölümü

Hitit Devleti, MÖ 1750-1200 yılları arasında Anadolu’da hüküm sürmüştür. Bu dönemde Anadolu ilk kez merkezi bir sistemle yönetilmeye başlanmıştır. Hitit sanatı bu dönemin özgün eserlerini ortaya çıkarmıştır. Bu eserler Anadolu medeniyetleri Müzesi‘ nin Hitit Bölümü’nde sergilenmektedir. Hitit sanatının önemli eserlerinden İnandık Vazosu, çivi yazılı kil tabletler, fildişi, altın ve tunçtan yapılmış tanrı – tanrıça heykelcikleri, Hitit kral ve kraliçesine ait mühür baskılar, hayvan figürlü tören kapları, Mısır Kraliçesinin Hitit Kraliçesine yazdığı dostluk mektubu ile tunç tabletler bu bölümde sergilenen önemli eserlerdir. Bu eserler Hitit merkezleri olan Boğazköy, İnandık, Eskiyapar, Alacahöyük, Alişar, Ferzant, Maşathöyük kazılarından çıkarılmıştır.

Ankara Medeniyetler müzesi
Ankara Medeniyetler müzesi

Frig Bölümü

Hitit İmparatorluğu’nun yıkılması ile MÖ 1200’ de Frig Dönemi başlamıştır. Kazılarda yapılan araştırmalarda bu dönemde yapılan eserlerin öncekilere göre değişiklik gösterdiği anlaşılmıştır. Bunun nedeni ise Anadolu’ya yeni bir topluluğun gelmesidir. Bu topluluk da Friglilerdir. Kazılardan çıkan kalıntılardan, Friglilerin maden ve ahşap işçiliğinde ileri düzeyde oldukları, seramik formlarında ve süsleme şekillerinde farklılıklar yarattıkları anlaşılmaktadır.

Anadolu medeniyetleri Müzesi’nin Frig Bölümü’nde omphaloslu phiale-göbekli taslar, tunç kazanlar, hayvan başı şeklindeki situlalar, fibulalar, hayvan biçimli minyatür oyuncaklar, kaz biçimli ritonlar ve ahşap servis masası sergilenmektedir. Bu eserler Alişar, Boğazköy, Kültepe, Pazarlı ve Maşathöyük kazılarından çıkarılmıştır.

Urartu Bölümü

Bu bölümde MÖ 900-600 tarihleri arasında Doğu Anadolu’da kurulan Urartu Devleti’ne ait eserler sergilenmektedir. Urartular, mimari ve madencilik konularında oldukça ileri düzey beceriye sahiplermiş.  Urartu Bölümü’nde sergilenen eserlerden bu anlaşılmaktadır.

Anadolu medeniyetleri Müzesi’nin Urartu Bölümü’nde, tunç ve fildişi mobilya aksamları, taş kolyeler, takılar ve süs eşyaları, fibulalar, adak levhaları, çeşitli kap kacaklar, demirden tarım aletleri, savaş aletleri, koşum takımları sergilenmektedir. Ayrıca yüz adet fildişi plakanın bir araya getirilmesi ile yapılan aslan heykelciği bu bölümün dikkat çeken eserlerindendir.

Taş Eserler Salonu

Bu salonda Hitit dönemine ait Alacahöyük kabartmaları ve ortostatları, Frig kabartmaları, Malatya, Kargamış, Sakçagözü, Zincirli beyliklerden gelen taş eserler sergilenmektedir. Özellikle geç Hitit Dönemi’ne ait Tanrıça Kubaba ortostatı ve Kral Mutallu heykeli bölümün nadide eserlerindendir.

Alanya Kızıl Kule için tıklayabilirsiniz. Medeniyet Müze’ si için tıklayabilirsiniz.

© 2013 - 2024 Gezginkolik.com